World Missionary Press

Tie Jumalan Luo - Finnish

Bookmark and Share  


Tie Jumalan Luo

©1999, Rose Stair Goodman, Kannen kuvitus, Edwin B. Wallace.  Meryl Esenwein kuvitius yllä ja sivuilla 10, 12, 14, 16, 27, 39, 41, 42, 44, 46, 47, ja 48.  Käytetty Raanatun käänäs wodelta 1938.


JUMALA LOI MAAILMAN JA KAIKEN ELÄMÄN — 1

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan." —1 Mooses1:1

"Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on..." —Kolossalaisille 1:16

"Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille." —Psalmi 115:15-16

Maailma oli täydellinen kun Jumala antoi sen ihmisille. Lue tästä vihkosesta mitä sitten tapahtui.


JUMALA LOI MEIDÄT — 2

"Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot (hallitkoot) he....koko maan ....." —1 Mooses 1:26a


IHMISESTÄ TULI ELÄVÄ SIELU — 3

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.*" —1 Mooses 2:7

"Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun....Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." —1 Mooses 2:18a, 21, 22

*Elävä sielu tarkoittaa, että olemme jossakin ikuisesti.


AADAM JA EEVA EIVÄT TOTELLEET JUMALAA — 4, 5

Meidän ei koskaan pitäisi kuunnella Saatanan ääntä.

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." —1 Mooses 2:15-17

KÄÄRME, JOTA KUTSUTAAN MYÖSKIN PAHOLAISEKSI TAI SAATANAKSI, KYSEENALAISTI JUMALAN AUKTORITEETIN, JA KERTOI VALHEEN.

"Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole.... Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti .... ja söi ja antoi myös miehellensä..... ja hänkin söi." —1 Mooses 3:4, 6


AADAM JA EEVA EIVÄT VOINEET ENÄÄ ASUA PARATIISISSA — 6

"Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.... Ja hän.... asetti ....kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." —1 Mooses 3:23, 24


SE PÄIVÄ, JOLLOIN AADAM JA EEVA TEKIVÄT SYNNIN, OLI SURULLINEN PÄIVÄ KAIKILLE IHMISILLE — 7

"....Niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi....." —Roomalaisille 5:12

Muistettavaa:
Jokainen ihminen on syntynyt syntisenä ja kuolee jonakin päivänä, koska kuolema tuli synnin takia. (Lue Roomalaiskirjeen 5:12 uudelleen.)


JUMALAN SUUNNITELMA MEIDÄN PELASTAMISEKSEMME OLI LÄHETTÄÄ AINOA POIKANSA — 8

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." — Matteus 1: 21

Tullakseen ihmiseksi, Jumalan Pojan piti syntyä ihmislapseksi.

"Sillä hänessä (Jeesuksessa Kristuksessa) asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti." —Kolossalaisille 2:9


JEESUS ON JUMALA - IHMISEN MUODOSSA — 9

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.... Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme...." —Johannes 1:1,14

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen..... ´Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel´, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." —Matteus 1:22-23

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." —Jesaja 9:5


JEESUS KRISTUS - TÄYDELLINEN UHRI — 10

"Sen, joka ei synnistä tiennyt..." —2 Korinttolaisille 5:21

"...joka ei syntiä tehnyt....." —1 Pietari 2:22

Mikään ihmisen uhraama uhri ei ollut riittävän TÄYDELLINEN ottamaan pois synnit.

"Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä." —Hebrealaisille 10:4

Jeesus on Jumalan Karitsa. "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" —Johannes 1:29


JEESUS ANTOI ELÄMÄNSÄ PELASTAAKSEEN MEIDÄT — 11

Jeesus naulittiin puiselle ristille, koska julmat ihmiset vihasivat häntä. Mutta hänen kuolemansa oli Jumalan suunnitelma. Jeesus antoi omasta vapaasta tahdostaan oman elämänsä pelastaakseen sinut ja minut meidän synneistämme.

Jeesus sanoi: "Ei kukaan sitä (minun elämääni) minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen...." —Johannes 10:18

MEIDÄT ON SOVITETTU JUMALAN KARITSAN VERELLÄ

"....Ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut ..... vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan." —1 Pietari 1:18-19

MIKÄÄN MUU UHRI EI VOI OTTAA POIS SYNTEJÄMME

"Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan." —Hebrealaisille 10:10


KRISTUS KUOLI MEIDÄN EDESTÄMME — 12

"Kun olemme vanhurskautetut (pelastetut) hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta." —Roomalaisille 5:9

"Kristus, kun me vielä olimme syntisiä (tottelemattomia Jumalalle), kuoli meidän edestämme." —Roomalaisille 5:8


KAIKILLA, JOTKA USKOVAT JUMALAN POIKAAN, ON ELÄMÄ — 13

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." —Johannes 3:16

"Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus*, syntien anteeksisaaminen." —Kolossalaisille 1:13, 14

*Lunastus tarkoittaa, että meidät on ostettu takaisin.


"HÄN ON YLÖSNOUSSUT!" — 14

"Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut." —Matteus 28:5-6


JEESUS NOUSI KUOLLEISTA — 15

"...ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet." —Ilmestyskirja 1:18

"... koska minä elän, niin tekin saatte elää." —Johannes 14:19

Koska Kristus on voittanut kuoleman ja hänellä on kuoleman avaimet, meidän ei enää tarvitse pelätä kuolemaa.

"Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun." —Psalmi 56:4 (Katso sivulta 46 Jumalan lupaukset.)

JEESUS VOI PELASTAA SINUT JA RUKOILEE SINUN PUOLESTASI
"Sentähden että hän pysyy iankaikkisesti..... hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa." —Hebrealaisille 7:24b-25b


SINÄ JA MINÄ VOIMME SAADA IANKAIKKISEN ELÄMÄN — 16

Minkä tien SINÄ valitset?

Jeesus Kristus on TIE iankaikkiseen elämään Jumalan kanssa.

Paholainen (Saatana) on tie iankaikkiseen KUOLEMAAN.

Tämä poika valitsee oikein iankaikkisen elämän.


KUMMAN TIEN SINÄ VALITSET? — 17

"...Valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella...." —Joosua 24:15

"Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte." —5 Mooses 30:19b

JEESUS ON TIE IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN

"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." —Apostolien teot 4:12

"Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä." —Jesaja 43:11


MIKSI MEIDÄN PITÄÄ VALITA JEESUS, JOS HALUAMME SAADA IANKAIKKISEN ELÄMÄN? — 18-21

1. Kristus tuli "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä...." —Johannes 10:10b

2. Kristus rakasti meitä ja kuoli meidän puolestamme.

"Kristus [Jumalan Poika]...joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." —Galatalaisille 2:20b

Jeesus tuli ihmiseksi ja oli siksi lihaa ja verta niinkuin mekin, "että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia." —Hebrealaisille 2:14b-15

3. Vain Jeesuksen veri on sovitus synneistämme. "Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä." —3 Mooses 17:11b

"Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä." —1 Johannes 1:7b

"Hänessä meillä on lunastus (pelastus), syntien anteeksisaaminen," —Kolossalaisille 1:14

4. Kristus nousi kuolleista.

"Tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse." —Roomalaisille 6:9

"Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut." —2 Korinttolaisille 5:15

Jeesus sanoi: "Koska minä elän, niin tekin saatte elää." —Johannes 14:19b

5. Meillä pitää olla Kristuksen Henki (Pyhä Henki), että voisimme saada iankaikkisen elämän.

"Kristus teissä, kirkkauden toivo." —Kolossalaisille 1:27b

"Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu." —Roomalaisille 8:11

VARMISTU SIITÄ, ETTÄ SINUSSA ON KRISTUKSEN HENKI

"Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa." —Roomalaisille 8:9b


KUINKA SAAT IANKAIKKISEN ELÄMÄN — 22

Seuraa ohjeita alkaen sivulta 24.

"Teoistansa tuntee jo alkaen sivulta poikasenkin [lapsen]"  —Sananlaskut 20:11a

"Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa."


JEESUS RAKASTAA KAIKKIA LAPSIA — 23

"Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta." —Luukas 18:16

"Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen (ikuiseen eroon Jumalasta)." —Matteus 18:14

Kuka oletkin tai missä asut, Jeesus rakastaa sinua ja kuoli sinun puolestasi. Jeesus haluaa myös sinun rakkautesi. Voit osoittaa rakkautesi Jeesukseen tottelemalla Häntä.

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." —Johannes 14:15


KUINKA LÖYDÄT TIEN JUMALAN LUO — 24-28

1. Tunnusta olevasi syntinen (tottelematon Jumalalle). "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla." —Roomalaisille 3:23

2. Tule Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen kautta. "Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." —1 Timoteus 2:5

"Jonka tähden hän (Jeesus) myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat..." —Hebrealaisille 7:25b

Jeesus sanoi: "Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos." —Johannes 6:37b

3. Kadu syntejäsi. (Katuminen tarkoittaa sitä, että haluaa lakata tekemästä syntiä.) "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois" —Apostolien teot 3:19

"Hän on pitkämielinen [kärsivällinen] teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen." —2 Pietari 3:9

4. Tunnusta syntisi Jeesukselle. (Tunnustaminen tarkoittaa kertomista tai myöntämistä.)

Kirjoita viivoille jae 1 Johannes 1:9 joka löytyy rukoilevien käsien sisältä sivulta 25.

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

5. Hylkää syntisi.
(Älä tee enää syntiä.)

"Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon." —Sananlaskut 28:13

"Karta pahaa ja tee hyvää" —Psalmi 37:27a

"Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta... se on Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi." — Efesolaisille 2:8, 9

6. Usko Jeesukseen Kristukseen.

"Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut." —Roomalaisille 10:9

"...Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." —Apostolien teot 16:31b

7. Vastaanota Jeesus Kristus sydämeesi ja elämääsi. Vain sinä voit avata sydämesi oven ja pyytää Jeesuksen sinne. Jeesus sanoi, "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." —Ilmestyskirja 3:20

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." —Johannes 1:12


RUKOUSOPAS — 29

Jos et ole koskaan ennen rukoillut ja tarvitset apua, voit käyttää alla olevaa rukousta mallina ja rukoilla sen mukaan:

Rakas Herra Jeesus, Kiitos kun kuolit puolestani ristillä ja sovitit syntini. Anna anteeksi syntini. Tule sydämeeni ja elämääni. Ota elämäni ja puhdista sydämeni. Tule Herrakseni ja Pelastajakseni juuri nyt. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä, Amen.


KUN JEESUS ON SYDÄMESSÄSI, SINULLA ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ — 30

"Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä." —1 Johannes 5:11b, 12a

"Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt... on siirtynyt kuolemasta elämään." —Johannes 5:24b

Kun kuolet, sinä pääset Jumalan luo. (2 Korinttolaiskirje 5:8) "Kristus teissä, kirkkauden toivo." (Kolossalaisille 1:27b). Jos pyysit Jeesusta antamaan syntisi anteeksi, ja uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen Pelastajanasi, kirjoita nimesi tähän alle:

__________________________________


KUINKA SEURAAT JEESUSTA — 31

Lue Raamattua (Jumalan Sanaa) joka päivä ja kätke sanat sydämeesi opettelemalla ulkoa jakeita, jotka auttavat sinua. (Tässä vihkosessa on monta sellaista jaetta.)

"Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa..." —2 Timoteus 3:16


PUHU JEESUKSELLE RUKOUKSESSA — 32

Kiitä Jeesusta kaikista elämän hyvistä asioista. Ylistä häntä siitä, mitä hän on on tehnyt puolestasi. Rukoile kaikkien tarpeittesi puolesta. Rukoile Jeesuksen nimessä.

"Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä." —1 Johannes 5:14b

"Jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni." —Johannes 16:23b

"...Rukoilkaa toistenne puolesta...." —Jaakob 5:16

"Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat." —Matteus 5:44b


RUKOUS, JONKA JEESUS OPETTI SEURAAJILLEEN — 33

Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan näin:
"Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.]" —Matteus 6:9-13

Opettele tämä rukous ulkoa. Uskovat rukoilevat usein tätä rukousta yhdessä ääneen.


JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ OPETTAVAT MEILLE, KUINKA ELÄÄ (2 Mooses, luku 20) — 34, 35

Kolme ensimmäistä liittyvät meidän rakkauteemme Jumalaa kohtaan

1. "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani."

2. "Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä."

3. "Muista pyhittää lepopäivä."

Loput seítsemän liittyvät meidän rakkautemme muita ihmisiä kohtaan

4. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi."

5. "Älä tapa."

6. "Älä tee huorin." (Älä ole uskoton aviomiehellesi tai vaimollesi.)

7. "Älä varasta."

8. "Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi."

9. "Älä himoitse lähimmäisesi huonetta."

10. "Älä himoitse....mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

KUULIAISUUS JUMALALLE TUO VASTAUKSEN RUKOUKSIIMME
"Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista." —1 Johannes 3:22


KAKSI SUURINTA KÄSKYÄ — 36

Rakasta Jumalaa

1. "Niin Jeesus sanoi hänelle: " 'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.´" —Matteus 22:37, 38

Rakasta toisia ihmisiä

2. "Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' " —Matteus 22:39

Kaikki kymmenen käskyä (sivut 34 ja 35) on sisällytetty kahteen suurimpaan käskyyn.


SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS — 37, 38
"Rakkauden luku" (1 Korinttolaisille 13:1-8, 13)

"1.Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. 3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. 8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus."

JUMALA ON RAKKAUS

"... Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä." —1 Johannes 4:16


JEESUS TAHTOO, ETTÄ KERROT HÄNESTÄ MUILLE — 39

(kotona, koulussa, seurakunnassa, missä tahansa)

Jeesus sanoi: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut." —Markus 5:19b


KUINKA TUNNET JUMALAN LAPSEN — 40, 41

"Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään." - Matteus 7: 20

"Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen." —Galatalaisille 5:22

TODELLINEN JUMALAN LAPSI ANTAA ANTEEKSI MUILLE

"Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi..." —Matteus 6:14

7 ASIAA, JOITA JUMALA VIHAA

"Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken." —Sananlaskut 6:17-19

LIHAN TEOT:
"haureus (seksi naimattomien kesken), saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, ...ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa." —Galatalaisille 5:19-21

"...Ei avionrikkojat,....eikä miehimykset (homoseksuaalit), eivät varkaat, ei ahneet...." —1 Korinttolaisille 6:9-10

ANNA JEESUKSEN TÄYTTÄÄ SINUT HENGELLÄÄN JA PUHDISTAA SINUT
"Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä." —1 Korinttolaisille 6:11


HELVETTI ON OLEMASSA — 42

(Lue Luukas 16:19-26)

Varmistaudu siitä, että uskot Jeesukseen Kristukseen. Hän kirjoittaa nimesi Elämän Kirjaan.

"Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." —Ilmestyskirja 20:15


JEESUS ON AINOA TIE JUMALAN LUO — 43

"Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa." —1 Johannes 5:11b

"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." —Roomalaisille 6:23

"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." —Johannes 3:36

"Jeesus sanoi hänelle: ´Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.´ " —Johannes 14:6


TAIVAS ON OLEMASSA — 44

Johannes näki ilmestyksessä, Ilmestyskirjan luvussa 21, uuden taivaan ja uuden maan.

"´Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.´ Ja valtaistuimella istuva sanoi: ´Katso, uudeksi minä teen kaikki.´" —Ilmestyskirja 21:4, 5a

Johannes näki myös Pyhän Kaupungin, uuden Jerusalemin, tulevan Jumalan luota taivaasta. "Ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä" —Ilmestyskirja 21:18b, 19a


JEESUS ON MENNYT VALMISTAMAAN KOTIA KAIKILLE, JOTKA HÄNEEN USKOVAT — 45

"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." —Johannes 14:1-3

KERRO NÄMÄ HYVÄT UUTISET MUILLEKIN

Jeesus sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille." —Markus 16:15b

"Viisas voittaa sieluja." —Sananlaskut 11:30b


JUMALAN LUPAUKSET LAPSILLEEN — 46

"En minä sinua hylkää enkä sinua jätä." —Hebrealaisille 13:5b

"Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi." —Psalmi 91:11

"Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä." —Johannes 10:29b

"Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." —Matteus 28:20b

"Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään....Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun." —Ilmestyskirja 2:10

"Jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni." —Miika 7:8b

"Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle." —Jeremia 33:3a


JEESUS TULEE TAKAISIN — 47

Kaikki herätetään kuolleista.

"Hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." —Johannes 5:28b, 29

Kristuksessa kuolleet heräävät ensin.

"Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa." —1 Tessalonikalaisille 4:17

"Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee." —Markus 13:33b


KUINKA JEESUS PALAA TAKAISIN? — 48

"Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet." —Ilmestyskirja 1:7a

Varo vääriä kristuksia ja profeettoja.
"Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.... jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko." —Matteus 24:23, 26

JEESUS TULEE PIAN TAIVAAN PILVISSÄ
"Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus....Ja silloin kaikki maan sukukunnat...näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella." —Matteus 24:27, 30b


PAIMENPSALMI (Psalmi 23)

"1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. 4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. 6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti."


If you are interested in receiving additional Scripture booklets, write to the publisher in English at the address below or order online:

World Missionary Press, Inc. 
P.O. Box 120 
New Paris, Indiana 46553-0120 U.S.A.


World Missionary Press Home Page | Go to the Top of This Page

Hit Counter