World Missionary Press

Help From Above SEKOU SOT NAN SIYEL

Se Msye Watson Goodman ki te mete tout bon sij sa yo ansanm
Ti Liv sa a pa ft pou Vann

Bookmark and Share  


"SEKOU SOT NAN SIYEL" se you ansanm vse Lekriti reuni pa sij epi ki st nan dife-ran pti Bib la. Mwen kw pi bon komant sou Lekriti yo se Bib la limenm.  Pawl Bondye ke nou jwenn nan Bib la "sti nan syl", e li kapab bay konsolasyon nan tout k kap chache jistis Bondye. L you moun repanti epi kite peche li yo, mete konfians li nan Jezikri,
la resevwa lajwa e lap Seny a nan k li. Se sak te rive nan lavi pam nan lane 1937, e depi l sa a, mwen pa janm pdi konminyon ak Seny Jezikri a. Mwen ta lapriy ou f menm bagay jodi a, si ou poko konvti.
Watson Goodman

"Pawol Bondye an Ayisyen. Societe Biblique Haitienne, Editon Corrigee 1998 - United Bible Societies. Permission granted by American Bible Society."


LAMOU BONDYE A — 1

Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan li renmen nou anpil. Paske nou t'ap f peche toujou l Kris la mouri pou nou. Women 5:8

Se te jou anvan ft Delivrans jwif yo. Jezi te konnen l a te rive pou l te kite t sa a, pou l'al jwenn Papa a. Li pat manke renmen moun pa l yo ki te nan lemonn. Li te renmen yo nt ale. Jan 13:1

Pa gen pi bon jan pou ou moutre jan ou renmen zanmi ou pase l ou bay lavi ou pou yo. Jan 15:13

Benediksyon ak k poze sti nan Jezikri tou, li menm ki te bay verite a jan l ye a, li menm premye pitit ki leve sti vivan nan lanm a, li menm ki chf tout wa ki sou lat. Kris la renmen nou, li bay san li l li mouri pou l te ka delivre nou anba peche nou yo. Revelasyon 1:5

Paske, Bondye sitlman renmen lzm li bay sl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pdi lavi yo. Okontr y'a gen lavi ki p'ap janm fini an. Jan 3:16

Byen lwen, Seny a te f m w li. Li t'ap di: Nou menm moun pp Izrayl, mwen p'ap janm sispann renmen nou. Se poutt sa m'ap toujou aji byen ak nou. Jeremi 31:3


DIVINITE JEZIKRI A — 2

Tout moun ft pou rekont jan sekr relijyon nou an se yo gwo zaf. Li te part tankou yon moun. Lespri a f nou w jan li mache dwat devan Bondye. Epi tout zanj yo te w l tou. Se li menm y'ap mache f konnen nan tout nasyon. Se nan li moun toupatou mete konfyans yo. Apre sa, yo resevwa l nan syl la. 1 Timote 3:16

Anvan Bondye te kreye anyen, Pawl la te la. Pawl la te avk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawl la te ye tou. Pawl la tounen moun. Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon lavi ki te konfm nt ak verite a, ak renmen nan tout k li. Jan 1:1, 14

Mwen menm ak Papa m, nou f yon sl. Jan 10:30

Tou sa pase konsa pou pawl Bondye te mete nan bouch pwoft la te ka rive vre. Men sa l te di: Men li, jenn fi a pral ansent, li pral f yon pitit gason. Y'a rele l Emannwl. (Non sa a vle di: Bondye avk nou.) Matye 1:22, 23

Jezi reponn li: Depi tout tan sa a mwen la av nou, Filip, ou poko konnen m toujou? Moun ki w m, li w Papa a. Ki jan ou ka f di: Moutre m Papa a? Gen l ou pa kw mwen nan Papa a? Ou pa kw Papa a nan mwen tou? Tout pawl mwen di nou yo, se pa nan mwen yo sti. Papa a ki f yonn ak mwen an, se li menm k'ap f travay li. Jan 14:9, 10


JEZI SE PITIT BONDYE A — 3

Moun ki rekont Jezi pou Pitit Bondye a, Bondye f yonn ak yo, yo f yonn ak Bondye.  1 Jan 4:15

Zanj lan reponn li: Sentespri a pral vin sou ou. Pouvwa Bondye ki anwo nan syl la pral kouvri ou tankou yon lonbray. Se pou sa tou, tipitit ki pral ft la pral viv apa pou Bondye, y'a rele l Pitit Bondye. Lik 1:35

Nou gen  yon ti pitit ki fenk ft. Bondye ban nou yon gason. Se li menm ki pral chf nou. Y'a rele l: Bon konseye k'ap f bl bagay la, Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa ki la pou tout tan an, Wa k'ap bay k poze a! Ezayi 9:6

Antan Py t'ap pale toujou, yon nyaj byen klere vin kouvri yo. Yo tande yon vwa sti nan nyaj la, li di: Sa se pitit mwen renmen anpil la. Li f k m kontan anpil. Koute li. Matye 17:5

Nonm lan reponn li: Mt, di m ki moun li ye pou m ka kw nan li? Jezi reponn li: Apa w'ap gade li Se li menm, Pitit Bondye a, k'ap pale av ou la a wi. Jan 9:36, 37

Se nan lavi Kris la t'ap mennen nan k li a nou jwenn tou sa Bondye ye. Kolosyen 2:9


JEZI DI NOU KI MOUN LI YE — 4

Jezi reponn yo: Nou sti anba, mwen menm mwen sti anwo. Nou se moun t sa a, mwen menm mwen pa moun t sa a. Jezi reponn yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Abraram pat ank ft, mwen menm, mwen te la deja. Jan 8:23, 58

Fanm lan di li: Mwen konnen Mesi a, moun yo rele Kris la, gen pou l vini tou. L l'a vini, l'a esplike nou tout bagay sa yo. Jezi reponn li: Mwen menm k'ap pale av ou la a, mwen se Kris la. Jan 4:25, 26

Toutotan mwen la sou lat, mwen se limy k'ap klere tout moun ki sou lat. Jan 9:5

Jezi di yo ank: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Mwen se pt pak mouton yo. Jan10:7

Jezi di li: Se mwen menm ki leve moun mouri yo, se mwen menm ki bay lavi. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yo viv menm si yo rive mouri. Jan 11:25

Nou rele m Mt, nou rele m Seny. Nou gen rezon, se sa m ye vre. Jan 13:13

Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Psonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen. Jan 14:6


KEK MIRAK JEZI TE FE — 5

Apre sa, li bay ld f moun yo chita sou zb la. Li pran senk pen yo ak de pwason yo, li leve je l nan syl la, li di Bondye msi. Li kase pen yo, li bay disip yo. Disip yo menm mache bay tout moun. Tout moun manje vant plen. Apre sa, disip yo plen douz panyen ak ti moso ki te rete, yo pote ale. Te gen senkmil (5,000) gason konsa ki te jwenn manje pou yo manje, san konte fanm ak timoun. Matye 14:19-21

L li fin pale, li di Simon konsa: Vanse kannt la plis nan fon. Jete senn ou pou peche. Simon reponn li: Mt, nou pase tout nwit lan ap travay san nou pa pran anyen. Men, paske se ou ki di nou f sa, nou pral lage senn lan. Yo lage senn lan. Yo pran yon kantite pwason. Tlman pwason yo te anpil, senn lan t'ap chire. Lik 5:4-6

Te gen de avg chita b chemen an. Yo annik tande se Jezi ki t'ap pase, yo pran rele: Mt, pitit David la, pitye pou nou. Jezi...di yo: Kisa nou vle m f pou nou? Yo di li: Mt, f nou w nan je nou ank. K Jezi f l mal pou yo, li manyen je yo. Menm l a de mesye yo w, epi yo swiv Jezi. Matye 20:30, 32b-34


JEZIKRI SE KREYATE AK SENYE — 6

Se ak li Bondye te kreye tou sa ki nan syl la ak sou lat, sa nou w ak sa nou pa w. Se ak li li kreye tout lespri yo ki chita ap donminen, ki gen otorite, ki chf epi ki gen pouvwa. Se ak Kris la Bondye te kreye yo tout, epi se pou li li te kreye yo. Kolosyen 1:16

Tout moun va rekont Jezikri se Seny a. Sa va svi yon lwanj pou Bondye Papa a. Filipyen 2:11

Bondye...pale ak zanst nou yo. Men, nan dnye jou sa yo, se pitit li a menm Bondye te voye pale ak nou nan non li. Se ak Pitit sa a Bondye te kreye tout bagay. Se li menm tou Bondye chwazi pou eritye tout bagay. Ebre 1:1a, 2

Tout pp Izrayl la ft pou konnen sa byen: Jezi, nonm nou te kloure sou kwa a, se li menm Bondye f Seny, se li menm Bondye f Kris la. Travay 2:36

Paske, Kris la te mouri, apre sa li leve sti vivan ank pou l te kapab Mt tout moun, ni moun vivan yo ni moun mouri yo. Women 14:9

Bondye ki rele nou pou nou ka viv ansanm ak Pitit li, Jezikri, Seny nou an, ap toujou kenbe pawl li. 1 Korent 1:9


JEZIKRI SE JIJ TOUT MOUN — 7

Men ou menm, poukisa pou w'ap jije fr ou konsa? Ou menm, poukisa pou w'ap meprize fr ou konsa? Nou tout gen pou konpart devan tribinal Bondye a. Women 14:10

Men sa m'ap mande ou, devan Bondye ak devan Jezikri ki gen pou vini tankou yon wa pou jije tout moun, ni sa ki vivan ni sa ki mouri. 2 Timote 4:1

L Moun Bondye voye nan lach a va vini nan tout bl pouvwa li ak tout zanj li yo, l'a chita sou fty li ak tout bl pouvwa li. Tout nasyon ki sou lat va sanble devan li. L sa a, l'a separe yo f de gwoup, menm jan moun k'ap gade mouton mete mouton yon b, kabrit yon b. Matye 25:31, 32

Papa a pa jije psonn, men li bay Pitit la tout pouvwa pou jije. Jan 5:22

Dapre Bn Nouvl m'ap anonse a, se sa menm ki gen pou rive l Bondye va voye Jezikri pou jije tou sa lzm t'ap f an kacht. Women 2:16

Li ban nou ld mache f konnen bn nouvl la bay pp la, pou n f konnen se Jezi menm Bondye mete pou jije tout moun san wete yonn, kit yo vivan kit yo mouri deja. Travay 10:42


REDANMSYON NOU POSIB SELMAN NAN JEZIKRI — 8

Se mwen menm ki pt la. Moun ki pase nan mwen pou antre, l'a sove. L'a antre, l'a sti, l'a jwenn manje pou l manje.     Jan 10:9

Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Psonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen. Jan 14:6
L li fin bon nt, li tounen yon delivrans pou tout moun ki obeyi l, yon delivrans k'ap deli-vre yo pou tout tan. Ebre 5:9

Tout moun f peche. Yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Men Bondye ki renmen yo, li f yo gras. Li f sa pou yo gratis, gremesi Jezikri ki vin delivre yo. Women 3:23, 24

Se poutt sa, depi kounyeya, epi pou tout tan, li ka delivre tout moun, l'ap f yo pwoche b kote Bondye paske li menm li toujou vivan, l'ap lapriy Bondye pou yo. Ebre 7:25

Se li menm sl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lt moun sou lat ki kapab delivre nou. Travay 4:12

Paske, Bondye pat chwazi nou pou nou te tonbe anba kl li, men pou n te ka delivre, gremesi Jezikri, Seny nou an. 1 Tesalonisyen 5:9


REDANMSYON NOU POSIB SELMAN NAN JEZIKRI — 9

Bondye mete nou ansanm ak Jezikri, li f Kris la tounen bon konprann pou nou. Se Kris la ki f Bondye f nou gras. Se li menm k'ap f nou viv apa pou Bondye, se li menm ki delivre nou. 1 Korent 1:30

Li te asepte mouri pou nou pou li te ka deli-vre nou anba mechanste, pou li te f nou tounen yon pp ki nan kondisyon pou svi li, ki rele li pa li, epi ki toujou pare pou f sa ki byen. Tit 2:14

Ak k kontan, se pou nou di Papa a msi, li menm ki ban nou privilj resevwa psyon pa nou nan eritaj Bondye sere pou tout moun pa l yo nan peyi limy a. Li rache nou anba pouvwa fnwa a, li f nou antre nan peyi kote Pitit li renmen anpil la wa. Se gremesi Pitit sa a nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo. Kolosyen 1:12-14

Moun Bondye voye nan lach a vin chache sa ki te pdi pou l delivre yo. Lik 19:10

Yo t'ap chante yon kantik tou nf ki pati konsa: Wi, ou merite vre, ou kapab pran Liv la pou kase sele yo, paske yo te touye ou. Se konsa ou bay san ou pou achte yon bann moun pou Bondye, moun tout ras, tout lang, tout pp, tout nasyon. Revelasyon 5:9


SE SAN JEZIKRI VESE A KI PEYE PRI PECHE NOU — 10

Se paske li bay san li pou nou kif kounyeya Bondye f nou gras. Nou pa bezwen mande si Kris la p'ap delivre nou tou anba kl Bondye. Women 5:9

Gremesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo. Bondye f nou w jan li renmen nou anpil. Efezyen 1:7
Paske, sa se san mwen, san ki siyen kontra Bondye f a, san ki koule pou anpil moun jwenn padon pou peche yo. Matye 26:28

Bondye wete nou nan lavi san sans nou te resevwa nan men zanst nou yo. Nou konnen sa li te peye pou sa. Se pat avk bagay ki ka pdi val yo tankou lajan ak l. Men, se avk gwo ofrann san Kris la ki te koule l li te ofri tt li tankou yon ti mouton san defo ni okenn enfimite. 1 Py 1:18, 19

Men, si n'ap viv nan limy menm jan li menm Bondye li nan limy, l sa a se tout bon n'ap viv ansanm yonn ak lt. Jezi, Pitit Bondye a, va netwaye nou ak san li anba tout peche nou yo. 1 Jan 1:7

Nou jwenn tout plezi nou nan Bondye, gremesi Jezikri, Seny nou an, ki f nou byen ak Bondye ank depi kounyeya.  Women 5:11b


SALI A PA LAFWA NAN JEZIKRI  — 11
 
  
Se paske li renmen nou kif li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou pa f anyen pou sa. Konsa, psonn pa ka vante tt yo. Efezen 2:8, 9

Kounyeya, paske nou gen konfyans nan Bondye, Bondye f nou gras, n'ap viv san k sote ak Bondye, gremesi Jezikri, Seny nou an. Women 5:1

Paske, l n'ap viv ansanm ak Kris la, kit nou sikonsi, kit nou pa sikonsi, sa pa f anyen. Sa ki konsekan an se pou nou gen konfyans nan Bondye, yon konfyans k'ap f nou viv ak renmen nan k nou. Galat 5:6

Mete konfyans ou nan Seny Jezi, epi w'a va delivre.... Travay 16:31b

Paske, depi se pitit Bondye ou ye, ou kapab genyen batay la sou lemonn. Men ki jan nou f genyen batay la sou lemonn, se paske nou gen konfyans nan Bondye. 1 Jan 5:4

L sa a, yo mande li: Kisa pou n f si nou vle f travay Bondye? Jezi reponn yo: Sl travay Bondye mande nou pou n f, se pou nou mete konfyans nou nan moun li voye a. Jan 6:28, 29

Tou sa ki ekri nan Liv sa a, mwen ekri yo pou nou ka kw Jezi se Kris la, Pitit Bondye, pou l nou kw a nou ka gen lavi nan li. Jan 20:31


MIZERIKOD BONDYE A — 12

Ann f lwanj Bondye ki papa Jezikri, Seny nou an, Papa ki gen k sansib la, Bondye ki toujou la pou ban nou ankourajman an. 2 Korent 1:3

Pa gen bondye tankou ou, ou menm ki padonnen mechanste ti rs ki rete nan pp ou a, ou menm ki pa gade sou sa yo f ki mal. Ou pa fache pou tout tan. Ou pran tout plezi ou nan gen pitye pou moun. Miche 7:18

Ou renmen nou anpil anpil, ou toujou kenbe pawl ou. Sm 108:4

Seny a pa janm sispann renmen nou. L'ap toujou gen pitye pou nou. Tankou soly la ki leve chak maten konsa tou l'ap toujou kenbe pawl li. Lamantasyon 3:22, 23

Menm jan syl la byen lwen anwo t a, se konsa Seny a renmen moun ki gen krentif pou li. Men renmen Bondye pou moun ki gen krentif pou li yo, se bagay ki la pou tout tan. L'ap gen pitye pou pitit pitit yo. Sm 103:11, 17

Li te delivre nou. Li pat delivre nou paske nou te f kk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou. Li delivre nou l li lave nou, li voye pouvwa Sentespri li nan nou pou chanje nou nt, pou n te ka viv yon lt jan. Tit 3:5


BONDYE ENVITE TOUT MOUN VIN JWENN NI — 13

Seny a di konsa: Nou mt vini at! Vini non! Ann regle koze a! Menm si peche nou yo ta tache wouj kou san sou tout k nou, m'ap lave nou. M'ap f nou vini blan kou koton. Nou te mt tache wouj fonse, m'ap blanchi nou, m'ap f nou blan kou lenn mouton. Ezayi 1:18

Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di: Vini non. Se pou tout moun ki tande sa di tou: Vini non. Se pou tout moun ki swaf dlo vin bw dlo. Se pou tout moun ki vle ti gout nan dlo ki bay lavi a vin resevwa l gratis. Revelasyon 22:17

Vini non, nou tout ki swaf dlo. Men dlo! Vini non, nou tout ki pa gen lajan, nou mt vini. Achte manje pou nou manje. Nou pa bezwen lajan! Achte diven ak lt pou nou bw. Nou pa bezwen peye! Ezayi 55:1

Dnye jou ft la, se li ki te pi enptan. Jou sa a, Jezi kanpe devan foul moun yo, li di yo byen f: Si yon moun swaf dlo, li mt vin jwenn mwen, li mt vin bw. Jan 7:37

L Jezi w sa, li pat kontan menm. Li di disip yo: Kite timoun yo vin jwenn mwen non. Pa anpeche yo vini, paske Peyi kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo. Mak 10:14


SE PA TOUT MOUN KI PITIT BONDYE YO — 14

Depi yon moun pa f sa ki dwat devan Bondye, depi li pa renmen fr li, se pa pitit Bondye li ye. 1 Jan 3:10b

Paske, tout moun Lespri Bondye a ap dirije, se pitit Bondye yo ye. Lespri Bondye ban nou an, se pa yon lespri k'ap f nou esklav pou n'ap tranble devan Bondye toujou. Okontr, Lespri Bondye a f nou tounen pitit Bondye. Se li menm ki penmt nou rele Bondye Papa. Women 8:14, 15

Pou yo pa jwenn anyen pou yo repwoche nou, pou nou ka f sa ki byen tankou bon pitit Bondye, antan n'ap viv nan mitan bann moun malont ak bann mechan sa yo ki sou lat. Se pou nou klere nan mitan yo tankou zetwal nan syl la.   Filipyen 2:15

Se poutt sa, Bondye te di nou: Sti nan mitan moun sa yo. Pa mele ak yo. Pa manyen anyen nou pa dwe manyen. L sa a, mwen menm, m'a resevwa nou. M'a tankou yon papa pou nou. Nou menm, n'a tankou pitit gason m ak pitit fi mwen. Se Mt ki gen tout pouvwa a ki di sa. 2 Korent 6:17, 18

Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kw nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye. Jan 1:12


SA BONDYE DI O SIJE BWESON KI GEN ALCOL — 15

Se fasil pou nou w sa egzijans k a f moun f: se imoralite, malpwpte ak vis. Se svi zidl, se f maji, se yonn f lt lnmi, se f kont, f jalouzi, f kl, se yonn pa vle w lt, se f ti pil gwo pil. Yonn anvye s lt, yo taf-yat, yo saf konsa, ak yon bann lt bagay ank y'ap f. Mwen deja di nou sa, epi m'ap repete l ank pou nou: moun ki f tout bagay sa yo p'ap antre menm nan peyi kote Bondye wa a. Galat 5:19-21

Ann mennen bak nou jan nou dwe, tankou moun k'ap viv gwo lajounen. Pa f eks nan manje ni nan bw. Pa lage tt nou nan debch ni nan vis. Pa chache moun kont, pa f jalouzi. Se pou nou pran Jezikri Seny a tankou yon zam mete sou nou. Pa kite egzijans k a pran pye sou nou pou f nou f tou sa li anvi f. Women 13:13, 14

Pa kite bweson pran nanm ou, ou te mt w jan li bl, jan li kl nan v a. L ou bw l, li desann dous nan gj ou. Men, pita ou santi se tankou yon move span ki mde ou, yon span aspik ki pike ou. Pwovb 23:31, 32

Twp bweson f ou pase moun nan betiz. Twp gwg f ou pete kabouya, f lby. L ou sou, ou aji tankou moun fou. Pwovb 20:1


SENSERITE PA ASE — 16

Jezi reponn li: Se pou ou renmen Mt la, Bondye ou, ak tout k ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou. Se kmandman sa a ki pi gwo, ki pi konsekan. Matye 22:37, 38

Antan Jezi t'ap sti pou l'al f wout li, yon nonm kouri vini. Li lage k l ajenou devan Jezi, li mande li: Bon Mt, kisa pou m f pou m resevwa lavi ki p'ap janm fini an? Jezi di li: Poukisa ou rele m bon? Se yon sl bon ki genyen, se Bondye. Ou konn kmandman yo: Piga ou touye moun. Piga ou f adilt. Piga ou vl. Piga ou f manti sou moun. Piga ou twonpe moun. Respekte papa ou ak manman ou. Li reponn Jezi: Mt, mwen swiv tout bagay sa yo depi m te ti katkat. Jezi gade nonm lan, li renmen l, epi l di li: Yon sl bagay ou manke: Ale vann tou sa ou genyen, separe lajan an bay pv. Apre sa, w'a gen yon richs nan syl la. Epi vin swiv mwen. Men, pawl sa a te f nonm lan lapenn anpil. Li vin kagou, li vire do l, l ale, paske li te gen anpil byen. Mak 10:17-22

Chemen ou kw ki bon an, se li ki mennen ou tou dwat nan lanm. Pwovb 16:25


  PINGA NOU TWONPE TET NOU  — 17

Pa twonpe tt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va reklte. Galat 6:7

Pitit mwen yo, pa kite psonn twonpe nou. Moun ki f sa ki dwat, se li ki dwat devan Bondye, menm jan ak Kris la ki dwat. Moun k'ap kontinye viv nan peche, se moun Satan yo ye, paske Satan ap f peche depi nan konman-sman. 1 Jan 3:7, 8a

Nou konnen byen pwp moun ki mechan p'ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye wa a. Pa twonpe tt nou: moun k'ap viv nan dezd, moun k'ap svi zidl, moun k'ap viv nan adilt, moun pvti k'ap svi fanm ak fanm, gason ak gason, moun k'ap vl, moun ki gen lanvi plen k yo, tafyat, moun k'ap pale moun mal, piyaj, yo yonn p'ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye wa a. 1 Korent 6:9, 10

Pa kite psonn twonpe nou ak pawl san sans yo: se poutt bagay sa yo menm kl Bondye tonbe sou moun ki refize obeyi l yo. Efezyen 5:6

Se pou nou f tou sa pawl la mande nou f. Pa rete ap koute ase. L sa a, se pwp tt nou n'ap twonpe. Jak 1:22


PECHE MENNEN NAN LAMO — 18

Se poutt yon sl moun peche antre sou lat. Peche a louvri pt pou lanm. Se konsa lanm vin pou tout moun, paske tout moun f peche. Women 5:12

Konsa, move dezi a travay nan k li, li f l f peche. L peche a fin ft, li bay lanm. Jak 1:15

L ou kite egzijans k a pran tt ou, se mouri w'ap mouri. Men, l ou kite egzijans Lespri a pran tt ou, se viv w'ap viv ak k poze. Poukisa? Paske, l egzijans k a fin pran tt yon moun, li pa vle w Bondye ank, li p'ap soumt devan lalwa Bondye a, li p'ap ka soumt menm. Women 8:6, 7

Moun ki f peche, se yo k'ap mouri. Yon pitit p'ap peye pou peche papa l te f, ni yon papa p'ap peye pou peche pitit li f. Moun ki ma-che dwat va jwenn rekonpans pou dwat yo te mache dwat la. Mechan an va peye pou mechanste li f a. Ezekyl 18:20

Yon moun ki sti pou f sa ki dwat ap toujou viv. Men, moun k'ap chache f sa ki mal gen pou yo mouri. Pwovb 11:19

Peche peye nou kach: li ban nou lanm. Women 6:23a


KRIS TE GEN LAVIKTWA SOU LAMO — 19

Men, dapre Sentespri ki f nou viv pou Bondye, li te f nou w avk pouvwa se Pitit Bondye a li ye, l l te leve sti vivan nan lanm. Women 1:4

L l fin di pawl sa yo, li rele byen f: Laza, sti dey! M a sti, de pye l ak de men l yo tou mare ak bann twal, figi l tou vlope nan yon moso twal. Jezi di yo: Demare l non, kite l ale. Jan 11:43, 44

Papa a renmen m, paske m'ap bay lavi m pou m ka resevwa l ank. Psonn pa ka wete lavi m, se mwen menm ki bay li paske mwen vle. Mwen gen pouvwa pou m bay li, mwen gen pouvwa pou m resevwa l ank. Se sa menm Papa a te ban m ld f. Jan 10:17, 18

Apre sa li pwoche, li manyen sky la. Moun ki t'ap pote l yo ret kanpe. Li di: Jennonm, se mwen menm k'ap pale av ou. Leve. Epi m a leve chita, li konmanse pale. Lik 7:14, 15a

Mwen se moun ki vivan an. Mwen te mouri, men kounyeya, mwen vivan pou tout tan. Mwen gen pouvwa sou lanm ak sou peyi kote m yo ye a. Revelasyon 1:18

Nan tout lnmi l yo, se lanm k'ap kraze an dnye. 1 Korent 15:26


KOMANDMAN BONDYE YO — 20

[Seny a di:] Piga nou svi lt bondye pase mwen menm slman.
Piga nou janm f okenn estati ni okenn ptre ki sanble bagay ki anwo nan syl la osinon bagay ki
sou lat ou ank nan dlo anba t a. Piga nou adore yo, ni piga nou svi yo....
Piga nou janm nonmen non Seny a, Bondye nou an, an jwt osinon pou bay manti, paske mwen
menm, Seny a, Bondye nou an, mwen p'ap manke pini moun ki nonmen non m pou gremesi.
Toujou chonje jou repo a pou nou mete l apa pou Bondye, jan mwen menm Seny a, Bondye nou
an, te ban nou ld f l la. N'a travay sis jou. L sa a, n'a f tou sa nou gen pou nou f....
Respekte manman nou ak papa nou jan Seny a, Bondye nou an, te pase nou ld la....
Piga nou janm touye moun.
Piga nou janm f adilt.
Piga nou janm pran sa ki pa pou nou.
Piga nou janm f manti sou fr pary nou nan tribinal.
Piga nou janm pote lanvi sou madanm fr pary nou....ni sou anyen ki pou fr pary nou. Detewonm 5:7-21


OU PA KAPAB KACHE DEVAN BONDYE —21

L'ap veye tout vire tounen lzm. L'ap gade tout kote y'ap mete pye yo. Pa gen okenn fnwa, ni okenn lonbray ki ka anpeche l w sa mechan yo ap f. Jb 34:21, 22

Pa gen kote yon moun ka al kache pou m pa w l. Nou pa konnen mwen toupatou nan syl la ak sou lat a? Se Seny a menm ki di sa. Jeremi 23:24

Ki b mwen ta ale pou m pa jwenn ak ou? Ki b mwen ta ale pou ou pa w m devan je ou? Si m moute nan syl la, se la ou ye. Si m desann kote m yo ye a, ou la tou. Fnwa pa f nwa pou ou. Lannwit klere kou lajounen pou ou. Kit li fnwa, kit li lajounen, se menm bagay pou ou. Sm 139:7, 8 12

Je Seny a toupatou, l'ap veye tout moun, bon kou mechan. Pwovb 15:3

Anyen pa kapab kache pou Bondye. Tout bagay nan kreyasyon Bondye a akl konsa devan je l, san anyen pa kouvri yo. Nou menm tou, nou gen pou nou rann li kont pou tou sa nou f. Ebre 4:13

Napwen anyen ki kache ki p'ap devwale, nanpwen sekr pou moun pa rive konnen ki p'ap part akl. Lik 8:17


PINISYON ETENEL POU SA YO KI PA KONNEN BONDYE — 22

Moun Bondye voye nan lach a va voye zanj li yo pou yo wete tout moun k'ap f lt moun f peche, ansanm ak moun k'ap f sa ki mal. Y'a mete yo dey nan Peyi kote l Wa a. Zanj yo va jete yo nan gwo founo k'ap boule a. Se la va gen rl, se la moun va manje dan yo. Matye 13:41, 42

Tout mechan yo gen pou mouri. Tout moun ki bliye gen Bondye gen pou mouri tou. Sm 9:17

Chatiman moun sa yo, se dispart y'ap dispart yo pou tout tan. Y'ap wete yo devan Seny a, y'ap voye yo jete byen lwen pou yo pa janm resevwa pa yo nan pouvwa Seny a ak nan lwanj y'ap f pou li a. 2 Tesalonisyen 1:9

Si se men ou osinon pye ou ki pou ta f ou tonbe nan peche, koupe l voye jete byen lwen ou. Pito ou antre nan lavi a ak yon sl men osinon ak yon sl pye, pase pou ou rete ak de men ou osinon ak de pye ou, epi pou yo jete ou nan dife ki p'ap janm fini an. Matye 18:8

Apre sa, l'ap voye yo resevwa chatiman ki p'ap janm fini an. Men, pou moun ki te f byen yo, y'ap antre nan lavi ki p'ap janm fini an. Matye 25:46


JIJMAN AP VINI — 23

Se konsa tou, li fikse yon jou l li gen pou l jije tout moun san patipri: li chwazi yon nonm pou sa. Li bay tout moun prv la l l f nonm sa a leve sti vivan nan lanm. Travay 17:31

Konsa, Bondye konnen ki jan pou l delivre moun k'ap svi l yo nan mitan eprv. Men, li kite mechan yo pou l ka pini yo jou jijman an. 2 Py 2:9

Paske, nou tout nou gen pou n konpart devan Kris la pou li ka jije nou. L sa a, chak moun va resevwa sa ki pou li dapre byen osinon dapre mal li te f antan l te nan k sa a. 2 Korent 5:10

Nou konnen nou renmen Bondye tout bon l k nou pa kase pou jou jijman an, paske n'ap viv nan lemonn tankou Kris la t'ap viv. 1 Jan 4:17

Tout moun gen pou mouri yon sl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo. Ebre 9:27

Apre sa, mwen w tout moun ki te mouri yo, gran kou piti, kanpe devan fty la. Yo louvri yon bann liv. Apre sa, yo louvri liv ki gen non moun ki gen lavi yo. Yo jije tout moun mouri yo dapre sa yo te f. Revelasyon 20:12a

Se konsa, chak moun gen pou rann Bondye kont pou tt pa yo. Women 14:12


GRAS JEZIKRIS LA — 24

Men, peche Adan an pa menm bagay ak kado Bondye bay pou gremesi a. Se ft yon sl moun ki lakz yon bann lt moun mouri. Men, fav Bondye a gen plis pouvwa toujou. Gremesi yon sl moun, Jezikri, Bondye bay anpil moun yon kado ki pi gwo toujou. Se sa k f, bagay konsa pa gade lzm, ou mt tande yo vle, ou mt tande yo f. Se bagay ki gade Bondye slman, li menm ki gen k sansib. Women 5:15; 9:16

Bondye pran pozisyon kont moun ki gen lgy. Men, moun ki soumt devan l, li ba yo fav li. 1 Py 5:5b

Nou konnen ki fav Jezikri, Seny a, f nou. Li menm ki te rich, li f tt li tounen pv pou nou. Konsa, l l f tt li tounen pv la, li f nou rich. 2 Korent 8:9

Men, kote moun f plis peche a, se la fav Bondye a vide pi rd sou yo. Se sa k f, menm jan peche a te bay lanm l l te donminen sou nou, konsa tou l se fav Bondye a ki donminen sou nou, li f moun gras, li ba yo lavi ki pa janm fini an, gremesi Jezikri, Seny nou an. Women 5:20b, 21

Se avk anpil pouvwa apt yo t'ap bay prv ki jan Bondye te leve Jezi f l sti vivan nan lanm. Bondye menm te vide benediksyon l an kantite sou yo tout. Travay 4:33


REPANTANS LA — 25

Men, Bondye fmen je l sou tout tan sa yo moun pase nan linyorans. Kounyeya li rele yo tout, kote yo ye, pou yo tounen vin jwenn li. Travay 17:30

Mwen di nou: Non. Men, si nou menm nou pa tounen vin jwenn Bondye, nou tout n'ap peri menm jan an tou.               Lik 13:3

Li t'ap di: Tounen vin jwenn Bondye. Paske, Bondye ki wa nan syl la ap vin pran pouvwa a nan men l. Matye 3:2

Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lt vin resevwa batm nan non Jezikri, pou Bondye padonnen tout peche nou yo. Apre sa, n'a resevwa Sentespri, kado Bondye a. Chanje lavi nou, tounen vin jwenn Bondye pou l ka efase peche nou yo. Travay 2:38b, 3:19

Vire do bay tout vye peche nou te konn f yo. Ezekyl 18:31a

Moun k'ap kache peche p'ap janm w zaf yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekont peche yo, pou moun ki chanje lavi yo. Pwovb 28:13

Paske, l yon moun sipte lapenn li jan Bondye vle l la, sa chanje k li pou l ka rive sove. Pa gen anyen la a pou n regrt. Men, lapenn nou sipte jan tout moun f l la, se touye l'ap touye nou. 2 Korent 7:10


PADON POU PECHE YO — 26

Si mechan an sispann f peche li te konn f yo pou li mache dapre ld mwen yo, si li f sa ki dwat ak sa ki byen, li p'ap mouri. Sten l'ap viv. Ezekyl 18:21

Si nou padonnen moun l yo f nou mal, Papa nou ki nan syl la va padonnen nou tou. Matye 6:14

Jezi w jan yo te gen konfyans nan li, li di nonm paralize a: Pitit mwen, peche ou yo padonnen. Mak 2:5

Bondye voye Jezi f nou konnen l'ap padonnen tout peche nou yo. Bondye f l moute chita sou b dwat li, li mete l Chf sou nou, li f l delivre nou. Li f sa pou bay pp Izrayl la yon bl chans pou l tounen vin jwenn Bondye, pou l resevwa padon pou peche l yo. Travay 13:38b; 5:31

Koute. Men mwen kanpe la devan pt la, m'ap frape. Si yon moun tande vwa m, si l louvri pt la ban mwen, m'a antre lakay li, m'a manje ansanm av l, l'a manje ansanm avk mwen. Revelasyon 3:20

Y'a pran non l pou yo mache f konnen mesay la nan tout peyi, konmanse lavil Jerizalm, pou mande tout moun pou yo tounen vin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padon peche yo. Lik 24:47


NOU DWE SEPARE AK LEMONN — 27

Bondye f konnen fav l pou tout moun ka delivre. Fav Bondye a mande nou pou nou kite move lavi nou t'ap mennen an ansanm ak tout move lanvi ki nan lemonn, pou nou ka mennen yon lt lavi ki kontwole, ki dwat, ki devwe pou Bondye pandan nou sou lat a. Tit 2:11, 12

Nou pa gen anyen pou nou w ak moun k'ap viv nan fnwa, moun k'ap f bagay ki p'ap rapte anyen. Okontr, denonse yo pou sa yo ye. Efezyen 5:11

Pa renmen lemonn, ni anyen ki sti nan lemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pa gen renmen pou Papa a nan k li. Bagay ki sti nan lemonn se egzijans lach, se gwo tanta-syon, se lgy k'ap vire tt moun l yo gen anpil byen sou lat. Tou sa pa sti nan Papa a. Se nan lemonn sa sti. 1 Jan 2:15, 16

Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Eske nou pa konnen l nou zanmi lemonn, se lnmi Bondye nou ye! Moun ki vle zanmi lemonn, li vin lnmi Bondye. Jak 4:4

Many netwaye lavi nou non! Mete nou nan kondisyon pou f svis pou mwen non! Sispann tout lenjistis mwen w n'ap f yo! Wi, sispann f sa ki mal! Ezayi 1:16


NOUVEL NESANS LA — 28

M'ap mete lt santiman nan k nou. M'ap mete lt lide nan tt nou. M'ap wete tt di nou an, m'ap f nou tande l m pale nou. Ezekyl 36:26

Nou konnen Kris la se yon moun ki te mache dwat devan Bondye. Se pou nou konnen tou, tout moun ki f sa ki dwat devan Bondye se pitit Bondye yo ye. Nou konnen depi yon moun pitit Bondye, li p'ap kontinye ap viv nan peche toujou. Paske, Pitit Bondye a ap veye sou li, Satan pa ka f l anyen. 1 Jan 2:29, 5:18

Men, kounyeya Bondye mete nou nan kondisyon pou nou svi l. Gremesi Jezikri, Seny a, li mete nou apa pou li, li f nou gras pa pouvwa Lespri Bondye nou an. 1 Korent 6:11b

Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Psonn pa kapab w Pyi kote Bondye Wa a si li pa ft yon dezym fwa.    Jan 3:3

Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lt moun. Bagay lontan yo dispart, se lt bagay nf ki pran plas yo kounyeya. 2 Korent 5:17

Gremesi pawl Bondye a ki yon pawl vivan epi ki la pou tout tan, nou resevwa yon lt lavi. Fwa sa a, nou pa sti nan yon jm ki ka mouri, men nan yon jm ki pa ka mouri. 1 Py 1:23


M O PECHEVIVAN AN KRIS — 29

Nou menm moun Efz, nou te mouri poutt mechanste ak peche nou yo. Ansanm ak Kris la, Bondye f nou leve sti nan lanm, li f nou chita jouk anwo nan syl la ansanm ak li tou. Efezyen 2:1, 6

Kris la te pote peche nou yo nan k li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l pou l te ka geri nou. 1 Py 2:24

Nou menm ki deja leve sti vivan ansanm ak Kris la nan lanm, se pou nou chache bagay ki anwo nan syl la kote Kris la chita sou b dwat Bondye. Pa kite bagay ki sou lat pran tt nou, mete lide nou sou bagay ki anwo nan syl la. Konnen sa byen: nou mouri deja, lavi nou kache ansanm ak Kris la nan Bondye. Se Kris la ki lavi nou tout bon. L la part, nou menm tou n'a part ansanm av l nan tout bl pouvwa li. Kolosyen 3:1-4

Non. Sa pa ka ft. Poukisa? Paske annegad peche nou mouri. Ki jan pou n ta ka kontinye ap viv toujou nan peche? Konsa tou, nou menm, konsidere tt nou tankou moun ki deja mouri annegad peche epi k'ap viv pou Bondye ansanm avk Jezikri. Women 6:2, 11


LAVI KI P'AP JANM FINI AN — 30

Moun ki simen sa ki f k l plezi, li gen pou l reklte lanm. Men, moun ki simen sa ki f Lespri Bondye a plezi, Lespri a va f l reklte lavi ki p'ap janm fini an. Galat 6:8

Menm jan Moyiz te leve span ki te ft an bwonz lan byen wo sou yon poto nan mitan dez a, konsa tou yo gen pou yo leve Moun Bondye voye nan lach a byen wo tou. Tout moun ki mete konfyans yo nan li va gen lavi ki p'ap janm fini an. Jan 3:14, 15

Lavi ki p'ap janm fini an, se pou yo konnen ou, ou menm ki sl Bondye tout bon an, ansanm ak moun ou voye a: Jezikri. Jan 17:3

Moun ki mete konfyans yo nan Pitit la, yo gen lavi ki p'ap janm fini an. Moun ki de-zobeyi Pitit la, yo p'ap gen lavi sa a. Se kl Bondye k'ap tonbe sou yo. Jan 3:36

Peche peye nou kach: li ban nou lanm. Men kado Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezikri, Seny nou an, yon lavi ki p'ap janm fini. Women 6:23

Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Yon moun ki koute pawl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m lan, l'ap gen lavi ki p'ap janm fini an. Yo p'ap kondannen li. Li deja sti nan lanm, li antre nan lavi. Jan 5:24


ASIRANS SALI A — 31

Lespri Bondye a bay lespri pa nou an lasi-rans se pitit Bondye nou ye. Women 8:16

Men pawl verite a: Bondye ban nou lavi ki p'ap janm fini an. Se nan Pitit li a li ban nou li. Moun ki gen Pitit la, yo gen lavi sa a tou. Men, moun ki pa gen Pitit Bondye a, yo pa gen lavi sa a nonplis. M'ap ekri nou lt sa a, nou menm ki kw nan Pitit Bondye. 1 Jan 5:11-13a

Moun ki asepte kmandman m yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m'a renmen l, epi m'a f l w mwen. Jan 14:21

Paske tout moun ap f sa ki dwat, y'a viv ak k poze, san danje ni mal pou tout tan. Ezayi 32:17

Pou f nou w nou se pitit li tout bon, Bondye te voye Lespri Pitit li a k'ap rele: Papa, nan k nou. Galat 4:6

Nou konnen nou f yonn ak Bondye, Bondye f yonn ak nou, paske li ban nou Sentespri li. 1 Jan 4:13

Si nou f sa Bondye mande nou f, l sa a nou mt sten nou konnen li. 1 Jan 2:3


LE KRIS VIV NAN YOU KE, LI BAY LAJWA — 32

Kounyeya, m'ap vin jwenn ou. M'ap pale konsa pandan m sou lat a, pou jan k m kontan an se konsa pou k yo ka kontan tou nt ale. Jan 17:13

Mwen gen pou m w nou ank. L sa a, k nou pral kontan, psonn p'ap ka wete kontantman sa a nan k nou. Jan 16:22b

Gouvnman Bondye ki wa a, se pa yon af manje ak bw, men se yon ksyon f sa ki byen, viv ak k poze ak k kontan. Bagay sa yo, se Sentespri ki bay yo. Women 14:17

Se sa k f, se pa mwen k'ap viv ank, se Kris la k'ap viv nan mwen: lavi m'ap mennen nan k m kounyeya, m'ap viv li nan konfyans mwen gen nan Pitit Bondye a ki te renmen m sitlman li te rive bay lavi la pou mwen. Galat 2:20

Mwen di nou tou sa pou k kontan m lan ka nan nou, pou nou ka kontan nt ale. Jan 15:11

W'a f m konnen chemen ki bay lavi a. Paske ou la av m, mwen pa manke kontan. B kote ou, Seny, se yon plezi ki p'ap janm fini. Sm 16:11


NOU DWE OBEYI BONDYE — 33

Nou konn sa byen: Si nou lage tt nou nan men yon moun pou nou svi l esklav pou n obeyi l, nou tounen esklav moun n'ap obeyi a. Si nou lage k nou nan peche, nou tounen esklav peche k'ap f nou jwenn ak lanm. Men, si nou lage k nou nan obeyi Bondye, n'a esklav obeyisans k'ap f nou mache dwat de-van Bondye. Women 6:16

L'a ban nou repo ansanm av m l Jezi va part nan syl la avk zanj li yo ki gen pouvwa. L'a part nan mitan gwo flanm dife pou pini tout moun ki pa konn Bondye yo ansanm ak moun ki p'ap mache dapre bn nouvl ki pale sou Jezi, Seny nou an. Chatiman moun sa yo, se dispart y'ap dispart yo pou tout tan. Y'ap wete yo devan Seny a, y'ap voye yo jete byen lwen pou yo pa janm resevwa pa yo nan pouvwa Seny a ak nan lwanj y'ap f pou li a. 2 Tesalonisyen 1:7b-9

Jdi a, mwen mete benediksyon ak madichon devan nou. Se nou ki pou chwazi. Se va benediksyon pou nou si nou swiv tout kmandman Seny a, Bondye nou an, kmandman mwen ban nou jdi a. Men se va madichon pou nou si nou pa vle mache dapre kmandman Seny a, Bondye nou an. Detewonm 11:26-28a


NOU DWE TEMWAYE POU KRIS — 34

Tout moun va rekont Jezikri se Seny a. Sa va svi yon lwanj pou Bondye Papa a. Filipyen 2:11

Moun ki va kanpe pou mwen devan lzm, mwen menm tou, m'a kanpe pou li devan Papa m ki nan syl la. Men tou, moun ki va kanpe devan lzm pou di li pa konnen m, mwen menm tou, m'a kanpe devan Papa m ki nan syl la, m'a di mwen pa konnen l. Matye 10:32, 33

Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Seny a, si ou kw tout bon nan k ou Bondye te f l leve sti vivan pami m yo, w'a sove. Paske, l yon moun gen konfyans tout bon nan k l, se l sa a Bondye f l gras. L yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se l sa a Bondye delivre li. Women 10:9, 10

Moun ki voye Pitit la jete, li voye Papa a jete tou. Moun ki rekont Pitit la, li rekont Papa a tou. 1 Jan 2:23

Si yon moun wont di se moun mwen li ye, si li wont pale pawl mwen, enben, mwen menm tou, Moun Bondye voye nan lach a, l m'a tounen nan tout pouvwa m ak tout bl pouvwa Papa m, nan mitan lame zanj li yo, m'a wont pran li pou moun pa m tou. Lik 9:26


SATAN, GRAN LENMI NOU AN — 35

Kenbe tt nou anplas, rete sou prigad nou. Paske dyab la, lnmi nou an, ap veye nou tankou yon lyon ki move, k'a chache moun pou l devore. Kanpe fm nan konfyans nou, kenbe tt av l. 1 Py 5:8, 9a

Apre sa, Lespri Bondye pouse Jezi ale nan dez a pou Satan te ka tante l. Jezi reponn li: Wete k ou sou mwen, Satan. Paske, men sa ki ekri: Se Mt la, Bondye ou, pou ou adore, se li menm sl pou ou svi. Fwa sa a, grandyab la kite l. Latou, kk zanj Bondye pwoche b kote Jezi, yo svi l. Matye 4:1, 10, 11

Pou fini, chache fs nou nan lavi n'ap mennen ansanm ak Seny a ak nan gwo pouvwa li. Pran mete sou nou tout kalite zam Bondye ban nou pou nou ka kenbe tt anba riz Satan. Efezyen 6:10, 11

Zam m'ap svi nan batay m'ap mennen an, se pa menm ak zam moun k'ap viv dapre lide ki nan lemonn yo. Zam mwen se zanm ki gen pouvwa devan Bondye pou kraze tout gwo f. M'ap kraze tout pawl esplikasyon ki pa bon. 2 Korent 10:4

Mwen menm tou mwen padonnen li...pou pa bay Satan okenn avantaj sou nou. Paske nou konnen byen pwp sa Satan gen nan tt li. 2 Korent 2:10b, 11


LAVIKTWA SOU SATAN — 36

Moun li rele pitit li yo, se moun ki gen yon k ki ft ak ch ak san. Jezi vin tankou yo tou, menm ch ak yo, menm san ak yo. Konsa, l li mouri, li detwi Satan ki te gen pouvwa pou touye moun. Ebre 2:14

Moun k'ap kontinye viv nan peche, se moun Satan yo ye, paske Satan ap f peche depi nan konmansman. Pitit Bondye a part toutespre pou kraze travay Satan an. 1 Jan 3:8

Pou ou kapab louvri je yo, pou f yo sti nan fnwa kote yo ye a vin nan limy, pou wete yo anba pouvwa Satan vin jwenn Bondye.  Konsa, l y'a mete konfyans yo nan mwen, y'a resevwa padon pou tout peche yo, y'a jwenn plas yo nan mitan pp k'ap viv apa pou Bondye a. Travay 26:18

Kisa, at, ki va f nou pdi renmen Kris la gen pou nou an? Soufrans ka f nou sa? Osinon, k sere? Osinon, psekisyon? Osinon, grangou, miz, gwo danje, lanm? Men, sou tout bagay sa yo, nou genyen batay la nt ale, gremesi moun ki renmen nou an. Women 8:35, 37

Se poutt sa, desann nou devan Bondye. Men, pran pozisyon kont Satan, la kouri kite nou. Pwoche b kote Bondye, Bondye va pwoche b kote nou tou. Jak 4:7, 8a


RENMEN, PREV NOU SE DISIP KRIS YO — 37

Menm si mwen ta konn pale tout kalite lang moun pale ansanm ak lang zanj yo pale, si m pa gen renmen nan k m, bl pawl mwen yo pa pi plis pase yon tanbou k'ap f anpil bwi, pase yon klch k'ap sonnen. 1 Korent 13:1

Men, Lespri Bondye a bay renmen, k kontan, k poze, pasyans, bon k, seryozite, li f ou gen bon many. Li f ou aji ak dous, li f ou konn kontwole k ou. Galat 5:22, 23a

Li mande l yon dezym fwa: Simon, pitit Jan, eske ou renmen mwen? Li reponn: Wi, Seny, ou konnen mwen renmen ou. Jezi di li: Pran swen mouton m yo. Jan 21:16

Si nou renmen m, se pou n obeyi kmandman m yo. Jan 14:15

Si yon moun di: mwen renmen Bondye, pou anmenmtan pou l rayi fr l, moun sa a ap bay manti. Paske, si li pa renmen fr l, yon moun li ka w, li pa ka renmen Bondye li pa ka w a. 1 Jan 4:20

Si nou yonn renmen lt, l sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye. Jan 13:35

Nou menm, nou konnen nou sti nan lanm, nou antre nan lavi. Nou konn sa, paske nou renmen fr nou yo. Moun ki pa renmen fr l, li mouri. 1 Jan 3:14


REZIREKSYON JEZIKRIS LA — 38
   
Nan dimanch maten, Jezi te leve sti vivan nan lanm. Premye moun li te f w li, se te Mari, moun lavil Magdala a. (Se sou li Jezi te wete st move lespri.) Mak 16:9

Se Jezi sa a ki te mouri pou peche nou yo epi ki leve sti vivan ank pou f Bondye f nou gras. Women 4:25

Nou menm k'ap pale la a, nou temwen tou sa li te f nan peyi jwif yo ak nan Jerizalm. Yo te touye l, yo te kloure l sou kwa a. Men sou twa jou, Bondye f l leve sti vivan nan lanm. Apre sa, li f moun w li vivan. Se pa tout moun non ki te w li. Se nou menm ase ki te w li. Bondye te chwazi nou davans pou svi l temwen. Wi, nou manje av l, nou bw av l apre Bondye te f l tounen vivan sti nan lanm. Travay 10:39-41

Yon senmenn apre sa, disip Jezi yo te reyini ank anndan kay la. Fwa sa a Toma te la avk yo. Tout pt yo te fmen akle. Jezi vini, li kanpe nan mitan yo, li di: Benediksyon Bondye sou nou tout. Apre sa li di Toma: Mete dwt ou isit la. Men. Gade men m yo. Lonje men ou, mete l la b kt mwen. Wete doutans nan k ou. Kw, tande. Toma reponn li: Seny mwen, Bondye mwen! Jan 20:26-28


REZIREKSYON AN, ESPERANS BENI NOU A — 39

Nou pa bezwen sezi. L a pral rive: tout m ki nan tonm yo pral tande vwa li, yo pral leve sti vivan nan tonm yo. Moun ki f sa ki byen pral leve pou resevwa lavi ki p'ap janm fini an. Men, tout moun ki f sa ki mal pral leve pou resevwa kondannasyon yo. Jan 5:28, 29

Eske nou pa konn sa: nou tout ki resevwa batm pou n te f yonn ak Jezikri, avk batm sa a nou te f yonn av l nan lanm li. Se sa k f, avk batm nou an nou te antere ansanm av l, nou te mouri ansanm av l tou. Men, menm jan Papa a te f l leve sti nan lanm avk gwo fs pouvwa li, konsa tou nou menm nou ka mennen yon lt lavi. Menm jan nou f yonn ak li paske nou te mouri yon jan tankou li menm li te mouri a, konsa tou n'a f yonn av li, paske n'a leve sti
vivan nan lanm tankou l tou. Women 6:3-5

Si Kris la ap viv nan ou, k ou te mt mouri akz peche a, Lespri Bondye a ap ba ou lavi, paske ou jwenn gras devan Bondye. Si Lespri Bondye ki te f Jezikri leve sti vivan nan lanm a rete nan nou, li menm ki te f Jezikri leve sti vivan nan lanm a, li va bay k nou yo ki la pou mouri a lavi tou, pa pouvwa Lespri li a ki rete nan nou. Women 8:10b, 11


SENTETE A LETENEL — 40

Paske, li vin sove pp li a, li delivre yo anba esklavaj. Li te di l konsa: L la fin delivre nou anba lnmi nou yo, la f nou svi l san nou p'ap bezwen p. Wi, l'a f nou viv apa pou Bondye, l'a f nou mache dwat devan li chak jou nan lavi nou. Lik 1:68b, 74, 75

Mezanmi, se pou nou wi Bondye te f tout pwoms sa yo. Ann kenbe k nou ak nanm nou nan kondisyon pou n svi Bondye! Ann voye tout bagay ki ka wete nou nan kondisyon sa a jete! Ann chache viv apa pou Bondye! Ann viv nan krentif li! 2 Korent 7:1

Fr m yo, mwen te moutre nou ki jan pou n mennen bak nou si nou vle f Bondye plezi. Wi, mwen konnen se konsa n'ap viv vre. Men, kounyeya m'ap mande nou, nan non Seny Jezi a, tanpri chache viv pi byen toujou. Nou konnen tou sa m te moutre nou, avk otorite Seny Jezi te ban mwen an. Men sa Bondye vle pou nou: Se pou nou viv apa pou Bondye, pou nou pa lage k nou nan imoralite. Se pou chak gason konn chwazi madanm li yon jan ki respektab, ki dak ak volonte Bondye. Bondye pa rele nou pou nou viv nan vye kondi-syon ld. Men, li rele nou pou nou viv yon jan ki dak ak volonte li. 1 Tesalonisyen 4:1-4, 7


SENTETE A LETENEL — 41

S poutt sa, Jezi te mouri lt b ptay lavil la, pou l te ka mete pp la nan kondisyon pou yo f svis Bondye ak pwp san pa li ki te koule. Ebre 13:12

Byen lontan anvan Bondye te kreye lemonn, li te chwazi nou nan Kris la pou nou te kapab viv apa pou li, pou n te san repwch devan li. Nan renmen li renmen nou an,...se pou nou vin yon lt kalite moun jan Bondye vle l la, pou nou sanble ak li pou nou ka mennen yon lavi ki dwat, yon lavi ki apa pou Bondye, jan verite a mande l la. Efezyen 1:4; 4:24

Pral gen yon bl wout pase la. Y'ap rele l: Wout Bondye a! Moun k'ap f sa ki mal p'ap pase nan wout sa a. Se va slman pou moun ki mache dwat yo. Wi, pou yo ase. Okenn ba-koulou p'ap ka detounen moun k'ap swiv chemen sa a. Ezayi 35:8

Men, si nou rekont devan Bondye nou f peche, nou mt gen konfyans nan li. Paske l'ap f sa k gen pou ft la: l'a padonnen tout peche nou yo, l'a netwaye nou anba tou sa ki mal. 1 Jan 1:9

Si tout bagay gen pou dispart konsa, nou pa bezwen mande ki kalite moun nou dwe ye: Se pou nou svi Bondye, se pou nou viv pou li ase. 2 Py 3:11


LEZOM RANPLI AK LESPRI — 42

Si nou menm ki mechan jan nou mechan an, nou konn bay pitit nou bon bagay, se pa Papa nou ki nan syl la ki pou ta refize ban nou Sentespri l, l nou mande l li. Lik 11:13

L yo fin lapriy, kote yo te ye a pran tranble. Yo tout te anba pouvwa Sentespri, epi yo pran anonse pawl Bondye a avk konvik-syon. Travay 4:31

M'ap mete Lespri m nan nou, konsa m'ap f nou mache dwat dapre ld mwen ban nou, pou nou f tou sa mwen mande nou f. N'a kenbe prensip mwen yo. Ezekyl 36:27

Pou nou menm, nou p'ap viv dapre egzijans k nou ank, men dapre egzijans Lespri Bondye a, paske Lespri Bondye a nan nou. Si yon moun pa gen Lespri Kris la nan li, li pa pou Kris la. Women 8:9

Men, l Sentespri a va desann sou nou, n'a resevwa yon pouvwa. Travay 1:8a

Banabas sa a te yon bon gason. Li te gen anpil konfyans nan Bondye, epi Sentespri te kenbe l anba pouvwa l tout tan.   Travay 11:24a

Nan Antych menm, disip yo te kontan anpil, Sentespri te plen k yo. Travay 13:52

Pa soule tt nou ak diven, sa ka mennen nou nan debch. Okontr, plen k nou ak Sentespri. Efezyen 5:18


PWOMES MEVEYE KRETYEN YO GENYEN — 43

Seny a kanpe toupre moun ki dekouraje yo, li delivre tout moun ki te pdi espwa. Sm 34:18

Jezi di li: Si m kapab menm!...Tout bagay posib wi pou moun ki met konfyans yo nan Bondye. Mak 9:23

Fr m yo, nou pa bezwen sezi devan gwo eprv sa yo k'ap tonbe sou nou tankou yon gwo dife. Nou pa bezwen konprann sa se yon bagay estradin k'ap rive nou la a. Okontr, f k n kontan. Paske, menm jan nou patisipe nan soufrans Kris yo, konsa tou n'a kontan nt ale l gwo pouvwa Kris la va part. 1 Py 4:12, 13

Li gen pou l cheche tout dlo nan je yo. P'ap gen lanm ank, yo p'ap nan lapenn ank, yo p'ap janm plenyen ank, yo p'ap janm soufri ank. Tout vye bagay sa yo pral dispart. Revelasyon 21:4

Mete konfyans ou nan Seny a, f sa ki byen! Pran peyi a f kay ou, viv ak k poze! Sm 37:3

Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki nan syl la premye plas nan lavi nou, chache viv jan Bondye vle l la anvan. L sa a, Bondye va ban nou tout lt bagay sa yo tou. Matye 6:33


PWOMES POU SILA YO KI NAN EPREV — 44

Kounyeya, li ka pote sekou bay tout moun ki anba tantasyon, paske li menm tou li te pase anba tantasyon, li menm tou li te soufri. Ebre 2:18

Anvan lontan, Bondye ki bay k poze a gen pou kraze Satan anba pye nou. Women 16:20a

Tout tantasyon nou jwenn sou chemen nou, se menm kalite tantasyon tout moun jwenn sou chemen yo tou. Men, Bondye li menm toujou kenbe pawl li: li p'ap kite yo tante nou yon jan ki depase sa nou ka sipte. Men, l nou va anba tantasyon an, l'a ban nou fs pou nou ka sipte l, pou nou ka sti anba li. 1 Korent 10:13

L yon moun ap mache dwat, li gen pou l soufri anpil. Men, Seny a ap delivre l [an bas] tout soufrans li yo. Sm 34:19

Tanslman, nou konn sa byen: nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l, pou byen tout moun li te f lide rele. Women 8:28

Granprt nou an, se pa yon moun ki pa kapab soufri ak nou nan febls nou. Okontr, nou gen yon granprt ki te pase anba tout kalite tantasyon menm jan ak nou. Men, li pat janm f okenn peche. Ebre 4:15


PWOMES POU SILA YO KI VENKE — 45

Se sa moun ki va genyen batay la va resevwa nan men m. M'a va Bondye yo, y'a va pitit mwen. Revelasyon 21:7

Tout moun ki va goumen jouk yo genyen batay la, m'ap f yo tounen yon gwo poto nan kay Bondye a. Apre sa, yo p'ap janm sti. M'a make non Bondye ansanm ak non lavil Bondye a, lt Jerizalm k'ap desann sot nan syl la, sou yo. M'ap make lt non mwen an sou yo tou. Revelasyon 3:12

Tout moun ki goumen jouk yo genyen batay la pral mete rad blan an sou yo. Mwen p'ap wete non yo nan liv ki gen non moun ki gen lavi a. M'ap rekont yo pou moun pa m devan Papa mwen ak devan zanj li yo. Revelasyon 3:5

Tout moun ki goumen jouk yo genyen batay la, m'ap ba yo dwa chita b kote m l m'a sou fty mwen an, menm jan mwen menm mwen te goumen jouk mwen te genyen batay la, pou kounyeya mwen chita b kote Papa m ki chita sou fty li a. Revelasyon 3:21

Tout moun ki va goumen jouk yo genyen batay la, epi ki va toujou ap f sa m vle yo f a jouk sa kaba, m'a ba yo pouvwa sou tout nasyon. Revelasyon 2:26


BONDYE PALE NOU O SIJE DIVOS LA — 46

Kanta pou moun marye yo, men ld mwen ba yo, (sa pa sti nan mwen non, men nan Seny a menm): L yon fanm marye, li pa dwe kite ak mari li. Si li rive kite av l, se pou l rete pou kont li, san l pa remarye. Pase pou l ta remarye, pito li tounen ak mari l ank. Konsa tou, yon mari pa dwe mete madanm li dey. Yon fanm marye gen angajman ak mari l toutotan mari a vivan. Men, si mari a mouri, li lib marye ak moun li vle, depi se ak yon moun ki patizan Kris la. 1 Korent 7:10, 11, 39

M'ap pran yon egzanp: yon madanm marye gen angajman avk mari l devan lalwa toutotan mari a vivan. Men, si mari a mouri, madanm lan lib devan lalwa annegad mari a. Si pandan mari a vivan toujou, madanm lan vin fanm yon lt gason, y'ap rele madanm lan adilt. Men, si mari a mouri, li lib devan lalwa. L sa a, si l vin fanm yon lt gason, li pa yon adilt. Women 7:2, 3

Men mwen menm, men sa m'ap di nou: Yon nonm ki kite ak madanm li, si se pa pou lenkondit, nonm sa a lakz madanm lan f adilt. Konsa tou, yon nonm ki marye ak yon madanm mari l kite l, li f adilt tou. Matye 5:32


JEZI AP VINI YOU DEZIEM FWA — 47

L m'a fin pare plas la pou nou, m'a tounen vin chache nou. Konsa, kote m'a ye a, se la n'a ye tou. Jan 14:3

L sa a, n'a w siy nan syl la k'ap f nou konnen Moun Bondye voye nan lach a ap tounen. L sa a, tout nasyon ki sou lat va pran kriye. Y'a w Moun Bondye voye nan lach a ap vini anwo nyaj yo nan syl la, avk pouvwa, nan mitan yon bann bl bagay. Matye 24:30

Mezanmi, kounyeya nou se pitit Bondye. Nou poko konnen egzakteman sa nou pral tounen. Men, nou konnen l Kris la va part nou pral tounen tankou l, paske nou pral w l jan l ye a. Tout moun ki gen espwa sa a nan k yo ap kenbe k yo pou yo pa f sa ki mal, tankou Jezikri te kenbe k l pou l pat f sa ki mal. 1 Jan 3:2, 3

Nou menm tou, se pou n toujou pare, paske Moun Bondye voye nan lach a va vini l nou pa ta kw! Lik 12:40

Konprann sa byen, Moun Bondye voye nan lach a gen pou l tounen ak zanj li yo, nan tout bl pouvwa Papa l la. L sa a, li va bay chak moun sa yo merite dapre sa yo f. Matye 16:27


PAWOL BONDYE A — 48

Syl la ak tout t a va pase, men pawl mwen yo p'ap janm pase. Lik 21:33

Paske, pwoft yo pat janm bay mesay paske yo menm yo te vle. Okontr, se Sentespri ki te pouse yo l yo t'ap bay mesay ki sti nan Bondye. 2 Py 1:21

Pawl ou se yon chandl ki f m w kote m'ap mete pye m, se yon limy k'ap klere chemen mwen. Sm 119:105

PRIYE EPI PADONNEN

Men ki jan pou nou lapriy: Papa nou ki nan syl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou. Vin tabli gouvnman ou, pou yo f volonte ou sou lat, tankou yo f l nan syl la. Manje nou bezwen an, ban nou l jdi a. Padonnen tou sa nou f ki mal, menm jan nou padonnen moun ki f nou mal. Pa kite nou nan pozisyon pou n tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. [Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amen.]
Si nou padonnen moun l yo f nou mal, Papa nou ki nan syl la va padonnen nou tou. Men, si nou pa padonnen moun l yo f nou mal, Papa nou p'ap padonnen peche nou yo nonplis. Matye 6:9-15


CHEMEN BONDYE A POU SALI A

Mwen bezwen you Sov.

Tout moun f peche. Yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Women 3:23

Kris te mouri pou mwen.

Paske, Kris la menm mouri yon sl fwa pou peche nou yo, li p'ap janm mouri ank. Li menm ki t'ap mache dwat devan Bondye. 1 Py 3:18a

Mwen bezwen repanti akz peche m yo.

Moun k'ap kache peche p'ap janm w zaf yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekont peche yo, pou moun ki chanje lavi yo. Pwovb 28:13

Mwen dwe resevwa Jezi p lafwa.

Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kw nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye. Jan 1:12

Mwen kapab asire mwen sove.

Moun ki gen Pitit la, yo gen lavi sa a tou. 1 Jan 5:12a

Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Yon moun ki koute pawl mwen, ki mete konfyans nan moun ki voye m lan, l'ap gen lavi ki p'ap janm fini an. Yo p'ap kondannen li. Li deja sti nan lanm, li antre nan lavi. Jan 5:24


If you are interested in receiving additional Scripture booklets, write to the publisher in English at the address below or order online:

World Missionary Press, Inc. 
P.O. Box 120 
New Paris, Indiana 46553-0120 U.S.A.


World Missionary Press Home Page | Go to the Top of This Page